Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas

Tipų variantai pagal laiką

Turinys

  tipų variantai pagal laiką

  Prašymas taikyti serijos pabaigą Prašymai taikyti serijos pabaigos procedūrą Administracijai teikiami iki apribojimų, naikinančių transporto priemonės tipą, įsigaliojimo datos. Jeigu kartu su prašymu pateikiamame transporto priemonių sąraše yra nurodyta daugiau transporto priemonių nei Tvarkos apraše nustatyta riba, gali būti pateikiamas tik transporto priemonių identifikavimo numerių sąrašas, kitu atveju sąrašas teikiamas kaip kompiuterio skaitomų duomenų rinkmena, kuriame nurodomas transporto priemonių gamintojo prekybinis pavadinimas, tipas, variantas ir versija jei taikomaEuropos Bendrijos tipo patvirtinimo numeris, identifikavimo numeriai, klasė, taip pat ES reglamentai, direktyvos ar JT EEK taisyklės, kuriose nurodyti apribojimai bei jų taikymo datos.

  Kompiuterio skaitomų duomenų rinkmenos šabloną galima rasti čia.

  tipų variantai pagal laiką

  Prašymai kartu su transporto priemonių sąrašais Administracijai teikiami el. Jeigu sąraše pateiktų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas registruotas, o transporto priemonių skaičius neviršija Tvarkos apraše nustatytos ribos, duomenys apie transporto priemonėms taikomą serijos pabaigos procedūrą nė vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodami VĮ Regitra ir viešai skelbiami Administracijos Administracinių paslaugų svetainėje e.

  Administracija prašymą pateikusį gamintoją ar gamintojo atstovą raštu arba el.

  tipų variantai pagal laiką