UAB JA Prekyba. europajegos.lt

Rekvizitų prekyba

Turinys

  Lietuvos Respublikos vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti supaprastintus reikalavimus PVM sąskaitoms faktūroms, kuriomis įforminamas prekių tiekimas bei paslaugų teikimas PVMĮ 5, 6, rekvizitų prekyba ir 9 straipsniuose nurodytais atvejais.

  Jeigu vienoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių paslaugų bendra vertė įkaitant PVM neviršija eurų iki - litųtai tokioje PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodomi rekvizitai, nustatyti PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas ir kiti.

  rekvizitų prekyba

  Supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta: 1 PVM sąskaitos faktūros išrašymo data; 2 PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą; 3 prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas; 4 prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė jeigu tai fizinis asmuo ; 5 prekių arba paslaugų pirkėjo kliento PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas.

  Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo Rekvizitų prekyba mokėtojo kodas jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju nurodomas visais atvejais; 6 tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas; 7 tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė; 8 PVM tarifas tarifai ; 9 PVM suma eurais.

  Supaprastinta PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma rekvizitų prekyba atvejais: 1.

  rekvizitų prekyba