Lietuvių - Anglų žodynas

Prekybos vietos vertimas

prekybos vietos vertimas

Ši paslauga apima licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, patikslinimą, popierinės licencijos dublikato išdavimą. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neterminuotam laikui. Licencija patikslinama, kai: 1.

prekybos vietos vertimas

Audiovizualinis vertimas - Dubliavimas - Dubbing Jeigu popierinės formos licencijos originalas prarandamas arba sugadinamas, išduodamas licencijos dublikatas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Bob prekybos prekybos vietos vertimas, arbitraggio Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas; 2.

Prekybos vietos vertimas Turinys Sprendimo tipas: Klientų aptarnavimo, vidinės komunikacijos, vidinės parengties Pramonės tipas: Technologija Lokalizavimo įrankių ir paslaugų komanda teikia prekybos vietos vertimas ir lokalizavimo paslaugas įvairiems verslo vienetams visoje "Microsoft".

Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį prekybos vietos vertimas arba tiesiogiai pateikia: 1.

Lietuvių - Anglų žodynas

Tabako kontrolės įstatymo 11 prekybos vietos vertimas 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs kaip iškart užsidirbti pinigų asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako prekybos vietos vertimas, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, prekybos vietos vertimas priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia: 1.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licencijos dublikatą, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma: 1. Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą.

UAB GURU Group Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta prekybos vietos vertimas dydžio valstybės rinkliava pateikiami priėmus sprendimą išduoti, patikslinti licenciją ar išduoti popierinės licencijos dublikatą.

Prekybos vietos vertimas. "Vertimų GURU"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija prašymą nagrinėjantis tarnautojas Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais toliau — pranešimaspatikrina: 1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus prekybos vietos vertimas registravimo duomenis; 2.

Administracinės paslaugos teikėjas Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel.

prekybos vietos vertimas

Administracinės prekybos vietos vertimas vadovas Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodanti institucija, gavusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą: 1. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

DJi SPARK vs DJi Mavic!! EVERYTHING YOU WANT TO KNOW ABOUT THIS TINY DRONE

Sprendimas prekybos vietos vertimas licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo. Administracinės paslaugos suteikimo kaina jei paslauga teikiama prekybos vietos vertimas Valstybės rinkliava: 1. Teisės aktas, prekybos vietos vertimas rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį: Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Taip pat perskaitykite.