Imtis variantų Profesijos pasirinkimas - įdomiausias gyvenimo iššūkis - Kitas Variantas

Imtis variantų

Turinys

  imtis variantų

  Šio komunikato tikslas — paskatinti plataus masto diskusijas Sąjungoje dėl to, kaip galima spręsti problemas, susijusias su pagrindiniais identifikuotais cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąveikos elementais. Komunikato išeities taškas yra tai, kad perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui gali trukdyti atliekose esančios tam tikros cheminės medžiagos.

  imtis variantų

  Jame nagrinėjamos keturios pagrindinės nustatytos problemos, kylančios, kai tuo pačiu metu taikomi chemines medžiagas, produktus ir atliekas reglamentuojantys teisės aktai, ir kliūtys, kurias tos problemos kelia žiedinės ekonomikos plėtrai.

  Šios problemos: informacijos apie susirūpinimą keliančias medžiagas, esančias produktuose ir atliekose, neišsamumas, perdirbtose medžiagose esančios susirūpinimą keliančios medžiagos, neaiškumai, kaip medžiagos galėtų būti nebelaikomos atliekomis, ir sunkumai taikant ES atliekų klasifikavimo metodiką, kurie turi poveikio medžiagų perdirbamumui antrinės žaliavos.

  imtis variantų

  Komunikatu siekiama skatinti diskusijas apie tai, kaip spręsti šias problemas. Kadangi akivaizdžiai reikia imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su tokiomis problemomis, kylančiomis dėl šio sąlyčio: — Kokia yra Tarybos pozicija dėl iškeltų klausimų ir Komisijos pateiktų politinių variantų, susijusių imtis variantų keturiais pagrindiniais probleminiais cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio taškais?

  Klausimo originalo kalba:  EN.